logo
Kỹ năng truyền thông phát triển thương hiệu doanh nghiệp Quốc Tế
Nội dung lớp học bao gồm:+ Truyền thông chủ động: Viết tin bài, chụp ảnh, sản xuất video cho báo chí truyền thông+ Xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu doanh nghiệp và marketing sản phẩm+ Xây dựng kênh truyền thông doanh nghiệp trên hệ thống mạng xã hội+ Xử lý khủng hoảng doanh nghiệp trên truyền thông
Lorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolorLorem ipsum dolorLorem ipsum dolorLorem ipsum dolorLorem ipsum dolorLorem ipsum dolorLorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolorLorem ipsum dolorLorem ipsum dolorLorem ipsum dolorLorem ipsum dolorLorem ipsum dolorLorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolorLorem ipsum dolorLorem ipsum dolorLorem ipsum dolorLorem ipsum dolorLorem ipsum dolorLorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolorLorem ipsum dolorLorem ipsum dolorLorem ipsum dolorLorem ipsum dolorLorem ipsum dolorLorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolorLorem ipsum dolorLorem ipsum dolorLorem ipsum dolorLorem ipsum dolorLorem ipsum dolorLorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolorLorem ipsum dolorLorem ipsum dolorLorem ipsum dolorLorem ipsum dolorLorem ipsum dolorLorem ipsum dolor